Ana Sayfa / HABERLER VE DUYURULAR / ÇAĞRI: “İRAN’IN ETNİK HARİTASI” ÇALIŞMASI

ÇAĞRI: “İRAN’IN ETNİK HARİTASI” ÇALIŞMASI

 

Değerli Okuyucular,

Çok etnikli ve çok dilli bir yapıya sahip olan İran’ın etnik ve dilsel yapısına ilişkin resmî verilerin bulunmaması veya mevcut verilerin güvenilir olmaması sonucunda dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların ortaya attığı veriler ve bu verilere dayanarak hazırlanan haritalar, bu alanda büyük bir bilgi kirliliğine sebep olmuştur. Genellikle Batılı kurum ve kuruluşlar tarafından Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında hazırlanan ve dünyaya servis edilen bu haritalar; söz konusu ülkelerin gerçek yapısından daha çok, haritayı servis edenlerin gelecekte görmek istedikleri yapıyı yansıtmakta ve zaman içerisinde insanları yeni haritalara alıştırmayı amaçlamaktadır.

Söz konusu haritalar ne yazık ki bölge ülkelerinin araştırmacıları, kurum ve kuruluşları tarafından da kimi zaman benimsenerek, kimi zaman ise ihmal ve dikkatsizlik sonucunda kullanılmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.

Son günlerde yeniden gündeme gelen, özellikle de İran’da Türk adını ve Türk coğrafyasını hedef alarak ikinci bir Zengezor planını Azerbaycan’ın güneyinde hayata geçirmeyi amaçlayan benzer bir haritanın yayınlanması; bu alanda ciddî bir boşluğun bulunduğunu, gerçek verilere dayalı bir haritanın hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğunu bizlere anımsatmıştır.

Bu doğrultuda Tebriz Araştırmaları Enstitüsü (TEBAREN), konuyla ilgili uzmanlardan oluşan bir “Değerlendirme Kurulu” ile verileri doğrulamak için başvurulacak olan bir “Danışma Kurulu” oluşturmayı ve yoğun bir çalışma programı çerçevesinde “İran’ın Etnik Haritası”nı en kısa sürede hazırlayarak muhataplarına sunmayı kararlaştırmıştır.

Çalışmanın aşamaları ve ilerleme süreçleri belli aralıklarla paylaşılacaktır.

Bu araştırmada gönüllü olarak yer almak isteyen değerli uzman ve araştırmacıların TEBAREN ile irtibata geçmeleri rica olunur.

TEBAREN E-Posta Adresi: tebrizae@gmail.com

Bu yazıyı paylaşın

Benzer Konular

GÜNEY AZERBAYCAN (İRAN) TÜRKLERİNDE NEVRUZ BAYRAMI- BABEK ŞAHİT

Türk kültürünün önemli geleneklerinden biri olan Nevruz Bayramı, Türk Dünyası’nın birçok bölgesinde olduğu gibi Güney …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *