خانه / بایگانی برچسب: نژادپرستی

بایگانی برچسب: نژادپرستی

اعتراض عربها در ایران نمودی دگرباره از بیداری ضدنژادپرستانه- بابک شاهد

سال جدید در ایران با اعتراضاتی آغاز گشت که دگرباره مسئله اقوام و ملل غیرفارس را در مرکز توجه افکار عمومی ایرانیان قرار داد. طی یک هفته ی گذشته عربهای ساکن در بخشهای جنوبی و جنوب غربی ایران در اعتراض به یک میان برنامه که از شبکه دوم صدای سیمای …

ادامه مطلب

مفهوم شناسی نظری اعتراضات خیابانی ترکان در ایران در سالهای اخیر- سلیم خورشیدی

مقدمه مطالعه سیمای سیاسی ایران بیانگر آن است که خواستهای قومی-ملی برخاسته از هویت زبانی بیشترین نمود عینی خود را در تاریخ معاصر ایران یافته است. جامعه­ ایران که تا دوران حکومت پهلوی به صورتی غیرمتمرکز اداره می شد با بروز انقلاب مشروطه به صحنه تقابل دو عنصر روشنفکران تجددگرا …

ادامه مطلب

فرهنگِ عوضی- محمدرضا هیئت

«فرهنگِ عوضی» اصطلاح چندان رایجی نیست و تعریف دقیقی ندارد، اما در برخی جوامع، از جمله ایران که موضوع بحث این مقال است، نمودهای زیادی دارد. شاید بتوان گفت «فرهنگِ عوضی» به مجموع رفتارها و گفتارهایی گفته می‌شود، که زمانی قبح آنها برای همه معلوم بوده، اما بدلیل رواج بیش …

ادامه مطلب

قرن بیست و یک و قانونی با فریاد نژادپرستی

پس از کودتای انگلیسی رضا میرپنج و سقوط خاندان قاجار حکومت نویی که نام پهلوی را بر خود برگزید ایران را در گردابی فرو برد که هم ­اکنون انسان ساکن در جغرافیای ایران در قرنی که علم نوین بشر در حال رصد چگونگی رعایت احترام به حرمت انسان بدون توجه …

ادامه مطلب