خانه / بایگانی برچسب: شافعی

بایگانی برچسب: شافعی

اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران (بخش اول)

مقدمه جغرافیای ایران در طول تاریخ، دارای ساختاری چند مذهبی و دینی، چند فرهنگی و کثیرالمله بوده است. تعدد دینی-مذهبی و ائتنیکی در این جغرافیا البته با قبول در اکثریت بودن منصوبین دین اسلام به همراه ایجاد فرصتهای بسیار جهت همزیستی و تاثیر و تعامل متقابل بین ادیان و مذاهب، …

ادامه مطلب