خانه / درباره ما

درباره ما

taelogo-2

اهداف و فعالیتهای مرکز

“مرکز مطالعاتی تبریز” در تاریخ 2 آوریل 2016 توسط هیأت موسس به تعداد 7 نفر تأسیس گردید. انیستیتو تحقیقاتی تبریز, زبان, فرهنگ, ساختار سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, روش زیستی ترکان در جای جای جهان و منطقه‌مان به خصوص ایران و آذربایجان و ملل دیگری که در ارتباط و همزیستی با آن میباشند را به عنوان اهداف تحقیقاتی خود برگزیده است.

“مرکز مطالعاتی تبریز” در جهت اهداف تعیین شده اقدام به برگذاری دوره‌های آموزشی, سمینار و کنفرانس می‌نماید. انیستیتو متناسب با اهداف خویش, راسأ و یا بدوأ اقدام به تهیه پروژه‌های مختلف نموده و این پروژه‌ها را توسط متخصصین انیستیتو و یا توسط سایرین اجرا می‌نماید. انیستیتو متناسب با اهداف تعریف شده, اقدام به تأسیس شورا و گروههای تحقیقاتی نموده با توجه به تواناییهای ایشان در حد آکادمیک اقدام به تحقیق و آنالیز می‌نماید. در این چهارچوب در جهت تشویق- جهت‌دهی- حمایت و مشارکت این فعالیتها, در درون و خارج کشور بلاواسطه و یا با مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی, صاحبان حقیقی و یا حقوقی, کتابخانه‌ها, مؤسسهء تحقیقاتی-آرشیو, مستندات و دیگر مراکز اسناد همکاری می‌نماید. نتایج این تحقیقات و آنالیزها را جهت استفاده مؤسسات و تشکلهای عمومی عرضه مینماید. پاره‌ائی از این تحقیقات را با صلاحدید جهت استفاده داخلی و خارجی افکار عمومی منتشر می‌نماید.

مرکز مطالعاتی تبریز متناسب با اهداف, با زمانبندی یا بدون آن, با در نظر گرفتن بهاء و یا بدون آن اقدام به فعالیتهای انتشاراتی می‌نماید. نتایج پروژه‌های اجراء شده را به صورت گزارش و یا بصورت مونوگرافیک منتشر مینماید. انیستیتو در داخل و یا خارج راسأ و یا با همکاری مؤسسات و تشکلهای عمومی و مؤسسات آموزشی عالی, تشکلهای خصوصی و اشخاص حقیقی, ایران, آذربایجان و دیگر جمهوریها و جوامع ترک, اقدام به تأسیس مراکز تحقیقاتی و کمک به توسعه این مراکز خواهدنمود که در زمینه تحقیق فرهنگ, ساختار اجتماعی و تاریخی ترک و ترکان و ملل در ارتباط با آنان فعالیت می‌نمایند.

در زمینه تربیت کادر مستعد و افزایش آن جهت جمع آوری اطلاعات, تولید و پخش و انتشار, در هر سطح اقدام به تشکیل گروه‌های آموزشی و تحقیقاتی, مؤسسات خصوصی آموزشی و پرورشی و مراکز تحقیقاتی می‌نماید. خدمات آموزشی را توسعه داده و در این موضوعات علاوه از همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی, به همکاری با مؤسسات و تشکلهای عمومی کوشش می‌نماید.

فعالیتهای مرکز مطالعاتی تبریز از طرف گروههای تحقیقاتی و آموزشی برنامه‌ ریزی شده و آماده می‌شوند و با ذکر نام مؤسسه انتشار میگردد.

این متن را به اشتراک بگذارید