انتشار کتاب “مشکلات آذربایجان جنوبی و شمالی”

tebaren | 11:13 - 14.03.2018

کتاب “مشکلات آذربایجان جنوبی و شمالی” از سوی مرکز مطالعاتی تبریز منتشر شد. این اثر که از سوی پژوهشگر و چهره سیاسی مطرح آذربایجان و دنیای ترک پروفسور نصیب نصیبلی به نگارش درآمده است شامل بر 360 صفحه بوده و به موضوعات مختلفی همچون روابط ترکیه و آذربایجان، مسئله قاراباغ، قتل عام خوجالی، مسئله  ترک در جمهوری سوسیالیستی شوروی ، پیدایش پان ایرانیزم و تاریخچه حرکت ملی آذربایجان جنوبی پرداخته است.

مدیریت نشر اثر را دکتر محمدرضا هیئت، برگردان به ترکی ترکیه ای را بلال حاتمی، ویراستاری آن را سلجوق آلکین  و طراحی روی جلد کتاب را احمد یازیجی بر عهده داشته است.

نویسنده در این کتاب تاریخ ترکان در آذربایجان جنوبی و شمالی را از زوایای گوناگون به واکاوی پرداخته و نتایج مثبت و منفی جنبشهای تاریخی و فعالیتهای شخصیتهای گوناگون تاریخی و ملی را در چارچوب هویت ترکی بررسی نموده است.

 

کلید واژه ها