خانه / درباره ما

درباره ما

اهداف و فعالیتهای مرکز “مرکز مطالعاتی تبریز” در تاریخ 2 آوریل 2016 توسط هیأت موسس به تعداد 7 نفر تأسیس گردید. انیستیتو تحقیقاتی تبریز, زبان, فرهنگ, ساختار سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, روش زیستی ترکان در جای جای جهان و منطقه‌مان به خصوص ایران و آذربایجان و ملل دیگری که در …

ادامه مطلب