خانه / موضوعات / گفتگو

گفتگو

گفتگو با آقای دومان رادمهر

مرکز مطالعاتی تبریز که به عنوان انجمنی غیردولتی در آنکارا پایتخت ترکیه مشغول فعالیت می باشد مصاحبه ای با آقای دومان رادمهر از فعالین ملی-مدنی آذربایجان نموده است. آقای رادمهر که از فعالین پیشین جنبش دانشجویی آذربایجان می باشند در برهه ای که در ایران ساکن بودند فعالیتهای گسترده ای …

ادامه مطلب

گفتگو با آقای عمار تاسائي الاحوازي

مرکز مطالعاتی تبریز که به عنوان انجمنی غیردولتی در آنکارا پایتخت ترکیه مشغول فعالیت می باشد مصاحبه ای با آقای عمار تاسائي الاحوازي روزنامه نگار و فعال مدنی حقوق عربهای ایران نموده است. در این گفتگو با آقای احوازی به ابعاد گوناگون وضعیت حقوق بشری عربهای ایران، خواستهای این گروه …

ادامه مطلب

گفتگو با آقای احمد رافت

مرکز مطالعاتی تبریز که به عنوان انجمنی غیردولتی در آنکارا پایتخت کشور ترکیه فعالیت می کند مصاحبه ای با آقای احمد رافت انجام داده است. آقای احمد رافت از روزنامه نگاران با سابقه ایرانی می باشند که سابقه همکاری با خبرگزاریهای مختلف را دارند. ایشان که تاکنون در رسانه‌های مختلف …

ادامه مطلب

گفتگو با دکتر علم صالح

مرکز مطالعاتی تبریز که به عنوان انجمنی غیردولتی در شهر آنکارا پایتخت ترکیه فعالیت می کند مصاحبه ای با دکتر علم صالح کارشناس و همکار انستیتو مطالعاتی عرب و اسلام دانشگاه اکستر انگلستان انجام داده است. دکتر صالح که مدرک دکترای خود را از دانشگاه لیدز انگلستان دریافت نموده اند …

ادامه مطلب

گفتگو با آقای حبیب الله سربازی

مرکز مطالعاتی تبریز که به عنوان انجمنی غیردولتی در شهر آنکارا پایتخت کشور ترکیه مشغول فعالیت می باشد مصاحبه ای با آقای حبیب الله سربازی فعال حقوق اهل سنت در ایران و مدیر و مؤسس کمپین فعالین بلوچ انجام داده است. آقای حبیب الله سربازی که از فعالین و روزنامه …

ادامه مطلب

گفتگو با خانم منا سیلاوی

مرکز مطالعاتی تبریز به عنوان انجمنی غیردولتی که در آنکارا مشغول فعالیت می باشد مصاحبه ای با خانم منا سیلاوی فعال حقوقي و سياسي ساكن بلژيك، سخنگوی حزب تضامن دموكراتيك اهواز و از اعضای مؤسس سازمان زنان اهوازی (نبراسو) انجام داده است. خانم سیلاوی که فارغ التحصيل رشته روانشناسي از …

ادامه مطلب