خانه / موضوعات / اقتصاد

اقتصاد

روایت مرکز آمار ایران از تمایز بارز درآمد سرانه میان استان‌های ایران- بابک شاهد

مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در هفته‌ی گذشته (25 شهریور 1399) گزارشی تحت عنوان حساب‌های منطقه‌ای ١٣٩٨-١٣٩٧ (زودرس) منتشر نمود که در آن به ارائه‌ی آمارهای مختلف اقتصادی مربوط به استانهای کشور پرداخته شده است. مرکز آمار در تارنمای خویش در توضیح چارچوب کلی ارقام مندرج در این گزارش بیان …

ادامه مطلب

شمای کلی پنجاه غول اقتصادی ایران بیانگر چیست؟

500 شرکت برتر ایران که از آنها به ‌عنوان غول‌های اقتصادی نام می‌برند، در نوزدهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها در تاریخ 1395/11/04 از سوی سازمان مدیریت صنعتی در ایران معرفی شدند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد 500 شرکت بزرگ ایران طبق سنت هر سال در نوزدهمین سال رتبه‌بندی 100-IMI طی کنفرانسی …

ادامه مطلب

کدام نهادهای غیردولتی به چه میزان دارای ردیف بودجه دولتی در ایران می باشند؟ (تحلیل آماری-مقایسه ای)

مقدمه مهمترین شاخصه عینی وجود آزادیهای مدنی، سیاسی و اجتماعی در یک جامعه میزان و قدرت نهادهای مدنی فعال در آن جامعه محسوب می شود. نهادها و انجمنهای غیردولتی که حلقه اتصال میان توده پراکنده مردم و دولت در یک جامعه است نقش بارزی در انتقال و سازماندهی خواستهای گروههای …

ادامه مطلب

سپاه در کدام یک از مناطق ایران اقدام به سرمایه گذاری در صنایع کشاورزی، غذایی و توریسم نموده است؟

مقدمه در نوشتاری با عنوان “اکثر سرمایه گذاری های اشتغالزای سپاه پاسداران در کدام یک از مناطق ایران صورت گرفته است؟ (تحلیل آماری)” به بررسی سرمایه گذاریهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در صنایع نظامی و صنایع مادری همچون صنعت فولاد، صنعت خودروسازی، صنعت معدن و صنعت سیمان نموده بودیم. …

ادامه مطلب

اکثر سرمایه گذاری های اشتغالزای سپاه پاسداران در کدام یک از مناطق ایران صورت گرفته است؟ (تحلیل آماری)

پس از سرنگونی محمدرضا شاه پهلوی و تغییر سیستم سیاسی در ایران، سپاه پاسداران از معدود نهادهایی بود که در چهل سال گذشته توانست اکثر منابع قدرت و ثروت در ایران را به کنترل خود در آورد. در خصوص چگونگی آفرینش این نهاد و سیر تحول آن تاکنون ادعاهای گوناگونی …

ادامه مطلب

رویکرد مرکزگرایانه ی سرمایه گذاری سپاه پاسداران در صنعت فولاد

مطالعه ی فعالیتهای مختلف سپاه پاسداران ایران در عرصه های گوناگون نشانگر آن است که دیگر این نهاد نظامی که در اوایل انقلاب به عنوان گروهی شبه نظامی متشکل از هواداران آیت الله خمینی تشکیل شده بود تنها به حضور در عرصه نظامی بسنده نکرده و تمامی شریانهای حیاتی ایران …

ادامه مطلب

سیاستهای اقتصادی مرکزگرا در صنعت معدن در ایران

مقدمه ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود دارای معادن زیرزمینی گوناگونی می باشد. اگرچه نام ایران در سطح جهانی با منابع نفتی آن شناخته شده است اما بررسی های زمین شناسی نشانگر وجود معادن مختلف غیرنفتی زیرزمینی در ایران می باشد. بنا به ادعای برخی از فعالین حقوق قومی و …

ادامه مطلب

پراکندگی کارگاههای صنعتی در ایران با تکیه بر عنصر قومی

مقدمه توسعه ی اقتصادی یک منطقه توسط ابزارهای گوناگون و از جهات مختلف قابل سنجش می باشد. تعداد شهرک های صنعتی و کارگاههای صنعتی از مهمترین ابزارهای این سنجش محسوب می گردد. تعداد کارگاههای صنعتی در یک منطقه از مهمترین معیارهای سنجش توسعه ی اقتصادی آن منطقه محسوب می شود …

ادامه مطلب

گرایشهای ایدئولوژیک در بودجه ی سال 1395 ایران

ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که امکان بررسی درآمدها و هزینه های کل در گردش جمهوری اسلامی وجود ندارد. قدرت اقتصادی در ایران میان بخش های مختلف قدرت توزیع گشته و برخی از نهادها و بنیادها با دارا بودن حجم بالای فعالیت اقتصادی در حالی که از دادن …

ادامه مطلب