ما در رسانه‌های جمعی:
  • پس زمینه و چرایی عملیات “شاخه زیتون” ارتش ترکیه- بابک شاهد
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جایگاه ویژه آن در تداوم نظام شریعت اسلامی و پان فارسیستی در ایران (بخش دوم)- ماناس چاملی
  • برگزاری نشست “از مغرب تا مشرق” در دانشگاه اَرجیئس ترکیه (تصاویر)
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جایگاه ویژه آن در تداوم نظام شریعت اسلامی و پان فارسیستی در ایران (بخش یکم)- ماناس چاملی
  • مفهوم شناسی نظری اعتراضات خیابانی ترکان در ایران در سالهای اخیر- سلیم خورشیدی
تفسیر
سیاست
فرهنگ
اقتصاد
اخبار و اطلاعیه های مرکز
برگزاری نشست “از مغرب تا مشرق” در دانشگاه اَرجیئس ترکیه (تصاویر)
برگزاری هشتمین کنگره نشریات ادبی جهان ترک با شرکت مجله وارلیق در کشور قزاقستان (تصاویر)
برگزاری نشست “جایگاه ترکان ایران و آذربایجان جنوبی در خاورمیانه” در مرکز تحقیقات استراتژیک صاحب قران ترکیه
بررسی نگاه ایران به جریان فتح الله گولن در کنفرانس بین المللی سالگرد کودتای نافرجام در ترکیه
پروفسور دکتر نژاد دیاربکیرلی به ابدیت پیوست