ما در رسانه‌های جمعی:
  • مفهوم شناسی نظری اعتراضات خیابانی ترکان در ایران در سالهای اخیر- سلیم خورشیدی
  • گفتگو با آقای دومان رادمهر
  • تحریمهای جدید آمریکا علیه سپاه پاسداران به چه معناست؟- سلیم خورشیدی
  • گفتگو با آقای عمار تاسائي الاحوازي
  • ایراندا آشیلابیلمه‌ین جینسل اگیتیم تابولاری و سوسیولوژیک سونوجلاری- ماناس چاملی
تفسیر
سیاست
فرهنگ
اقتصاد
اخبار و اطلاعیه های مرکز
برگزاری هشتمین کنگره نشریات ادبی جهان ترک با شرکت مجله وارلیق در کشور قزاقستان (تصاویر)
برگزاری نشست “جایگاه ترکان ایران و آذربایجان جنوبی در خاورمیانه” در مرکز تحقیقات استراتژیک صاحب قران ترکیه
بررسی نگاه ایران به جریان فتح الله گولن در کنفرانس بین المللی سالگرد کودتای نافرجام در ترکیه
پروفسور دکتر نژاد دیاربکیرلی به ابدیت پیوست
ترجمه و نشر نوشتار مرکز مطالعات تبریز از سوی مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی