Ana Sayfa / KADROMUZ

KADROMUZ

M.Rıza HEYET

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Tebriz’de tamamladı. Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Filolojisi Bölümünden mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde “19. Yüzyıldan Günümüze İran’da Türkçe Basın-Yayın Hayatı” konulu yüksek lisans tezini ve “Bir Doğu Türkçesi Sözlüğü: Senglah” konulu doktora tezini hazırladı.

1993’ten itibaren öğrenim hayatının yanı sıra Tahran’da yayınlanan Varlık dergisinde önce Yürütme İşleri Müdürü ve daha sonra Yazı İşleri Müdürü olarak faaliyetini sürdürdü. 2008-2013 yılları arasında TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Farsça Masası’nda çalıştı. Varlık dergisinin kurucusu Prof.Dr. Cevat Heyet’in vasiyeti üzerine 2015 yılından itibaren derginin Genel Yayın Yönetmenliğini ve 2016 yılından itibaren de TEBAREN’in başkanlığını yapmaktadır.

2013 yılından beri Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Rıza Heyet, şu ana kadar 11 ulusal ve uluslararası sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını yapmıştır.

E-posta: mrheyet[at]gmail.com

İbrahim RAMAZANİ

Lisans öğrenimini 2007’de Tebriz Devlet Üniversitesinde, 2011’de başladığı Yüksek Lisans öğrenimini ise 2013’te Hacettepe Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2017 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde başladığı doktorası hala devam etmektedir. İran’ın toplumsal ve siyasal yapısı ve İran’da etnik gruplar üzerinde kitap, kitap çevirisi ve makale kapsamında çeşitli araştırmaları bulunmaktadır.

E-posta: ibrahim.ramazani[at]gmail.com

Babek ŞAHİT

Babek ŞAHİT, 1985 yılında İran’ın Batı Azerbaycan vilayetinin Hoy kentinde doğdu. Hoy’da geçen ilköğretim ve lise eğitiminin ardından, 2010 yılında Urmiye Devlet Üniversitesi İktisat ve Yönetim Fakültesi Ticaret Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarih Anabilim dalında Dürre-i Nadiri’ ye Göre Nadir Şah ve Dönemi (Tercüme ve Değerlendirme) başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında doktorasına “1979 İran Devrimi Sonrasında İran’da Değişen Devlet-Toplum İlişkisi (1979-2017)” tez çalışmasıyla devam etmektedir. Yoğunlaştığı alanlar İran’ın sosyal yapısı ve devlet ile ilişkisi, İran etniklerinin siyasal hareketleri ve 1979’dan sonra İran’ın siyasal tarihidir. Farklı dillerde yayımlanmış çeşitli araştırma ve analizleri bulunmaktadır.

E-posta: shahedbabak[at]gmail.com