Yanıt Programı- Konu: Türklerin Dünya Medeniyetlerinde Yeri ve Önemi

tebaren | 15:30 - 25.08.2017

Konu: “Türklerin Dünya Medeniyetindeki Yeri ve Önemi”

Konuk: Ankara Ü., İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim MARAŞ

Tebriz Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı Yanıt Programında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. İbrahim Maraş Türklerin dünya medeniyetindeki yeri ve önemi, ayrıca Türklerde din ve mezhep anlayışı konularına değindi. Maraş, Türklerin Ortadoğu ve dünya medeniyetinde kültürel ve siyasî egemenliğine rağmen, her zaman dinî ve mezhebî hoşgörüye sahip olduğuna değinerek, bu müstesna geleneğin halen sürdürüldüğünün altını çizdi.

İbrahim Maraş aynı zamanda Türk dünyasında Şii ve Sünni ihtilaflarına ve zaman zaman ortaya çıkan sorunlara işaret ederek, Türk dünyasında bu gibi ihtilaflara son verilmesi için bir üst anlayışın zaten tarihimizde var olduğuna ve yeniden ortaya çıkarılmasının kaçınılmaz bir gereksinim olduğuna vurgu yaptı.

Anahtar kelimeler: